Under Kulturhuvudstadsåret i Umeå 2014 presenterar Konstfrämjandet i Västerbotten:
Back in Baby’s Arms, en storskalig performance av Elin Lundgren.
3 maj 2014 kl 14.00, Kungsgatan längs gågatan, Umeå.

 

Motståndets estetik. 150 kvinnor med 150 olika ansikten på misshandel sprider ut sig i en samlad tyst koreografi längs gågatan i centrala Umeå. En stilla stum massa mellan de helgflanerande människorna. Ansikten som avslöjar spår av slag, brännmärken och stryptag. Ingen talar, endast blåmärkena och rivsåren på deras ansikten, halsar och händer berättar en historia. Var och en sin egen.

Tystnaden och dessa ansikten talar ett universellt språk vi inte kan värja oss emot. Dessa kvinnor finns ibland oss oavsett etnicitet, social status eller ålder. Plötsligt står hon där, en reflektion av kvinnan eller flickan du är bekant med och hör genom tunna väggar. Det vi väljer att inte se, inte kännas vid, står mitt framför oss och tar plats.

Back in Baby's Arms

Elin Lundgren har valt en offentlig aktion som konstnärlig metod i sin performance. Hon skapar en ”tableau vivant”, en levande bild, som likt en (mar)dröm ogenerat gör anspråk på vår tid och vårt medvetande. Lundgren prövar konstens potential att utöva motstånd och öppna upp för dialog, liksom hon söker dess möjlighet att nå platser inom individen som inte låter sig definieras i rationella termer. Titeln Back in Baby’s Arms är tagen från Patsy Clines låt från 1963.

Elin Lundgren (f. 1973 i Stockholm, bor och arbetar i Malmö) är konstnär och konstnärligledare för Lilith Performance Studio i Malmö. I sin konst använder hon sig av framförallt video och performance där hon skapar genomträngande bilder med intentionen att störa invanda tankemönster. I arbeten som berör utanförskap, våld och misslyckanden bygger Elin Lundgren sina verk som levandebilder. En absurd och rå humor möter ett avklätt dokumentärt berättande. Lundgrens intention är tydligt politisk utan att för den skull staka ut någon korrekt och säker väg. Intresset ligger i det skeva och det ofullständiga.

Performancen visades i Malmö den 11 oktober, 2008 i produktion av Lilith Performance Studio, Malmö https://lilithperformancestudio.com/?archivemain=elin-lundgren-swe

För mer info: http://vasterbotten.konstframjandet.se/aktuellt/back-babys-arms/

brasår-äldre

 


Lilith Performance Studio bjuder varje år in performancekonstnärer från hela världen för att skapa storskaliga verk i Malmö. Nästa år vill studion för första gången samarbeta med västafrikanska konstnärer.

Tanken är att först hålla en workshop på Centre for Contemporary Art (CCA) i Lagos, Nigeria, med konstnärer från Norden verksamma i Malmö och från Västafrika. Nästa steg är en två dagar lång festival på Lilith Performance Studio i Malmö i mars. Konstnärerna Bernard Akoi-Jackson från Ghana, Christian Etongo från Kamerun samt Odun Orimilade och Adeola Gold från Nigeria bjuds in att göra var sitt performanceverk till festivalen.

Målet med projektet är att skapa ett utbyte mellan Norden och Västafrika och att öka kunskapen om performance som konstnärlig uttrycksform.

– Vi vill undersöka västafrikansk performance. Det kan vi lite om. I Västafrika vaknade performancekonsten för bara några år sedan och det finns väldigt få som jobbar med det. Vi tyckte att det var intressant att se vad västafrikansk performance är och hur det skulle fungera om konstnärerna arbetade med samma förutsättningar som vi gör på Lilith, säger Petter Pettersson, konstnärlig ledare på Lilith Performance Studio.

Bisi Silva, ledare för CCA i Lagos, är kurator för festivalen och det är hon som har valt ut konstnärerna till den.

– I och med att vi har så lite kunskap om den västafrikanska scenen är det kuratorn Bisi Silva som väljer fyra personer som hon tycker passar för projektet, säger Petter Pettersson. Lilith Performance Studio har och kommer att ansöka om en miljon kronor extra från Kulturbryggan, Region Skåne, Malmö stad och Kulturrådet till projektet.

– Detta är mer kostsamt än en vanlig produktion på Lilith. Det är under förutsättning att vi får de pengarna som vi kan göra detta.

 

 

Länk Sydsvenskan


NEWSLETTER
@