YOU ARE INVITED
Lilith’s 10th anniversary – a serie of ten unique dinner performances
September – December 2017

PRESSKONTAKT: Petter Pettersson 0768112616 ELin Lundgren 0735847010

Klicka på bilderna för att ladda ner/ click on the images for download

bild
“Spirits at the Ball” by Odun Orimolade at Lilith 2015 Image credit: Petter Pettersson / Lilith Performance Studio

Lilith fyller 10 år!
september – december 2017


SV
EN
 • YOU ARE INVITED
  Lilith 10-årsjubilerar hela hösten med en serie performancemiddagar av 5 älskade konstnärer ur Liliths historia!

  Liliths jubileum fortsätter med den tredje performancemiddagen YOU ARE INVITED – Kalo Kalo
  av den nigerianska konstnären Odun Orimolade den 23 -25 november.

  Odun Orimolade har som värd för höstens 3:e performancemiddag på Lilith utgått från det sociala och rituella spel som ingår i en middagsbjudning.
  En traditionell middagsbjudning handlar till stor del om att vara värd, om att dela med sig av sitt jag, om att orkestrera reaktioner och perceptioner,
  och där igenom leda de inbjudna gästerna mot sitt förutbestämda mål, vad än det må vara.

  I Odun Orimolades performance Kalo Kalo utspelas ett rituellt sällskapsspel där slumpen avgör vad som kommer ske och vilka som får medverka.
  Tio”selves” – multipla individer av middagsvärden, leder deltagarna genom spelet och de rituella mönstren.
  Kalo Kalo är ett uttryck på nigeriansk yoruba och refererar till spel och dobbel med osäker utgång.

  Odun Orimolades (född 1976 bor och arbetar i Lagos, Nigeria) arbeten spänner över ett brett konstnärligt område från etsning till skulpturala installationer och performance.
  Flera av hennes verk vänder tydligt strålkastarljuset mot betraktaren och ifrågasätter dennes aktiva/passiva roll i det de upplever.

  2015 var Orimolade på Lilith Performance Studio och skapade performancen – Spirit at the Ball – där utgångspunkten var 1800-talsbalen som idé och metafor baserat på händelserna före,
  under och efter Berlinkonferensen 1884-85. Spirits of the Ball beskrivs bäst som ett slags lustspel med allvarlig underton.
  http://lilithperformancestudio.com/wata-don-pass-looking-west

  Liliths 10-årsjubileum är en serie performance med titeln – YOU ARE INVITED, som löper från september till december, alla på samma tema och utgångspunkt;
  en middagsbjudning. Varje konstnär har helt fritt tolkat vad en middag kan vara.

  De inbjudna konstnärerna är:

  Dafna Maimon (Finland/Israel) 22 – 24 september
  Myriam Laplante (Kanada) 12-14 oktober
  Odun Orimolade (Nigeria) 24-25 november
  The Icelandic Love Corporation (Island) 14-16 december

  Alla konstnärer som studion samarbetat med sedan 2007 finns väl dokumenterade under arkiv på vår hemsida.

  Performancemiddagarna är öppna för alla i mån av plats.

  YOU ARE INVITED – Kalo Kalo
  Odun Orimolade
  Datum: 23- 25 november
  Starttid: 20:00 prick
  Pris: Valfri entréavgift
  Plats: Lilith Performance Studio, Bragegatan 15 Malmö
  Biljetter: boka@lilithperformancestudio.com eller Sms: 0768112616

  Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.
  För att garantera en plats, boka din biljett.
  Uppge ditt namn, datum och hur många biljetter du vill ha.
  Din valfria entréavgift måste betalas vid bokningstillfället efter att du fått en bekräftelse för att bokningen ska vara giltig. Betalningsinformation får du vid bokningstillfället.

  PRESSBILDER FRÅN KOMMANDE MIDDAG:

  bild
  Image credit:Icelandic Love Corporation

  PRESSBILDER FRÅN DE TIDIGARE MIDDAGARNA:

  bild
  YOU ARE INVITED – The Gateway av Myriam Laplante 12 -14 okt. Image credit: Tomas Gilljam

  bild
  IMAGE: YOU ARE INVITED – Orient Express, Yourself by Dafna Maimon 22 -24 sept Image credit: Tomas Gilljam


 • YOU ARE INVITED
  Lilith celebrates its 10th anniversary with a series of unique dinner performances by 5 beloved artists from Lilith’s past this fall!

  Lilith’s anniversary continues with the third performance dinner YOU ARE INVITED – Kalo Kalo by Odun Orimolade November 23th-25th

  Odun Orimolade proceeds from the social and the ritual games that are part of a dinner party when she is hosting the Lilith Performance Studio’s third performance dinner as a part of the 10th anniversary.
  A traditional dinner is about hosting, sharing of your self, orchestrating reactions, perceptions and ushering the invited guests towards the predetermined goal of the host, whatever it may be.

  In Odun Orimolade’s performance Kalo Kalo, suspenseful and other times ritual like parlor games are played, where randomness determines what happens and who participates.
  Ten “selves” – multiple individuals of the host lead the participants through the games and the ritual patterns.
  Kalo Kalo is Nigerian – Yoruba term that refers to gambling with uncertain output.

  Odun Orimolade’s (b.1976 works and lives in Lagos, Nigeria) practice spans a broad artistic field incorporating drawing, installation, mixed media and performance among other explorations.
  Several of her works clearly turns the spotlight toward the viewer challenging his/her active, passive role when experiencing the work.

  In 2015 Orimolade created the performance Spirits at the Ball at Lilith Performance Studio, where her point of departure was the 18th century ball,
  to engage the events before, during and after the Berlin Conference of 1884-85. Spirits at the Ball is best described as a fantasy of sorts, amusing but with a serious undertone,
  which reflects on the conference and its impact.
  http://lilithperformancestudio.com/wata-don-pass-looking-west

  Lilith’s 10th Anniversary Celebration is a series of performances titled – YOU ARE INVITED, followed by the artists subtitle, running from September to December,
  all with the same starting point: A dinner. Each artist is free to interpret what a dinner party may be.

  The invited artists are:

  Dafna Maimon (Israel / Finland) 22-24 September
  Myriam Laplante (Canada) 12-14 October
  Odun Orimolade (Nigeria) 24-25 November
  The Icelandic Love Corporation (Iceland) 14-16 December

  All video and photo documentations from all the artists since 2007 can be seen under archives on Lilith’s website.

  YOU ARE INVITED –Kalo Kalo
  Date: 23 -25 November 2017
  Start time: 8 pm sharp
  Place: Lilith Performance Studio, Bragegatan 15 Malmö
  Admission: PAY-WHAT-YOU-WISH
  TICKETS: boka@lilithperformancestudio.com or text message to +46 (0)768112616

  Limited seats, to be guaranteed a place, book your ticket. The ticket(s) must be paid (PAY-WHAT-YOU-WISH) after you have received a confirmation,
  so that the booking will be valid. Write you name and the date you wish to come and how many tickets you want.
  Payment information is provided at the time of booking.

  All other information you will receive during the booking.
  ng. All other information you will receive during the booking.

  PRESS IMAGES FROM THE FORMER PERFORMANCE DINNERS

  bild
  YOU ARE INVITED – The Gateway by Myriam Laplante 12 – 14 OCT Image credit: Tomas Gilljam

  bild
  YOU ARE INVITED – Orient Express, Yourself by Dafna Maimon 22 -24 SEPT Image credit: Tomas GilljamLoading