YOU ARE INVITED
Lilith’s 10th anniversary – a serie of ten unique dinner performances
September – December 2017


PRESSKONTAKT: Petter Pettersson 0768112616 ELin Lundgren 0735847010

Klicka på bilderna för att ladda ner/ click on the images for download

bild
bild
bild
Image credit: Tomas Gilljam

Lilith fyller 10 år!
september – december 2017


SV
EN
 • YOU ARE INVITED – Lilith 10-årsjubilerar med 10 performancemiddagar!

  Lilith 10-års jubileum fortsätter med YOU ARE INVITED – The  Gateway av Myriam Laplante 12-14 oktober

  Världens första och enda performancestudio för bildkonstnärer fyller 10 år och är mer levande än någonsin.
  Sedan starten 2007 har Lilith skapat över 45 storskaliga soloproduktioner och engagerats i mängder av inspirerande samarbeten och curatoruppdrag världen över.

  Detta firar vi med tio högst annorlunda performancemiddagar av 5 älskade konstnärer från Liliths historia.

  YOU ARE INVITED – The Gateway av den kanadensiska konstnären Myriam Laplante den 12-14 oktober är den andra performancemiddagen i Liliths jubileumsserie.

  I The Gateway bjuder Laplante in till ett futuristiskt mörker där tidsuppfattningen är utsuddad. En okänd besökare,
  ett väsen från ett parallellt universum stiger in i vår tidsrymd.
  Kommer den här främmande närvaron från ljusår bort eller inifrån oss? Vem är inkräktaren? Vem skärskådar vem?

  Myriam Laplantes arbeten tar avstamp i en känsla av alienation och ett tillstånd av permanent tvivel, en vägran att anpassa sig till samhället och svårigheter att kommunicera.
  Med en blandning av cynism och förlöjliganden, melankoli och brist på kontroll skapar Laplante råa, bitande iscensättningar med ett bisarrt och sagolikt bildspråk.

  I hennes monumentalperformance The Night Watch på Lilith 2013, kombinerades synkrona perceptioner med kusliga iscensatta händelser. Från ett tidlöst kontor övervakade en nattvakt en parallellt
  pågående verksamhet via en monitor, där flera kameror registrerar experimentella skeenden någon annanstans ifrån. Betraktaren var fri att gå rakt in i experimentet,
  genom en hemlig passage vidare in i en annan verklighet.

  Myriam Laplante (f. Chittagong, Bangladesh 1954 bor och arbetar i Bevagna, Italien) började med performance under tidigt sjuttiotal.
  Hennes verk var då huvudsakligen självporträtt där hon klädde sig i olika roller från cirkusens sideshows; ett gråtande spöke eller en muterad sjöjungfru.
  Sedan 2001 är hon medlem i performancekollektivet Black Market International.

  Hennes arbeten är representerade på Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Rom; Museo di Arte Contemporanea – MACRO, Rom;
  Musée du Québec och National Museum of Photography i Ottawa.

  Performance och utställningar i urval: Musée National des Beaux Arts, Québec; Museo di Roma i Trastevere, Rom; Colli Independent, Rom;Bone 18, Schlachthaus Theater, Bern;
  Il Ponte Contemporanea, Rom och Galerie Donald Browne, Montréal Läs mer om konstnären: http://www.myriamlaplante.net/index.html

  Datum: 12-14 oktober
  Starttid: 20:00 prick
  Pris: Valfri entréavgift
  Plats: Lilith Performance Studio, Bragegatan 15 Malmö
  Biljetter: boka@lilithperformancestudio.com   eller  Sms: 0768112616

  Begränsat antal platser, först till kvarn gäller. Publiken släpps in på dörren i mån av plats. För att garantera en plats, boka din biljett.
  Uppge ditt namn, datum och hur många biljetter du vill ha. Din valfria entréavgift måste betalas vid bokningstillfället efter att du fått en bekräftelse för att bokningen ska vara giltig.
  Betalningsinformation får du vid bokningstillfället.

  Biljetter till de övriga performancemiddagarna se nedan.

  De inbjudna konstnärerna är:

  Dafna Maimon (Israel/Finland) 22 – 24 september LÄS MER / SE DOKU >>> HÄR
  Myriam Laplante (Italien) 12-14 oktober, biljetter går att boka NU
  Odun Orimolade (Nigeria) 24-25 november, biljetter släpps 6/11
  The Icelandic Love Corporation (Island) 14-16 december, biljetter släpps 27/11

  Alla konstnärer som studion samarbetat med sedan 2007 finns väl dokumenterade under arkiv på vår hemsida.
  Varje konstnär kommer hålla 2-3 middagar i en följd.
  Middagarna är öppna för alla i mån av plats.

  PRESSMEDDELANDE ATT LADDA NER bild


 • YOUR ARE INVITED
  Lilith celebrates its 10th anniversary with a series of unique dinner performances by 5 beloved artists from Lilith’s past this fall!

  YOU ARE INVITED – The Gateway by the Canadian artist Myriam Laplante on October 12-14 will be the second performance of Lilith’s anniversary series.

  In The Gateway, the guests are invited to step into a futuristic atmosphere where the perception of time is warped.
  An unfamiliar visitor, an entity from a parallel universe enters our space-time universe.
  Does this mysterious extraneous presence come from light years away or from within us? Who is the intruder? Who examines who?

  Laplante’s work is cynical and absurd, melancholic and disorienting. In her performances, installations, sculptures and photographs,
  she stages raw, biting, sometimes stern enactments that emanate from a bizarre and fantastic imagery.

  In her monumental performance The Night Watch at Lilith 2013, synchronous perceptions were combined with uncanny staged events.
  From a timeless office, a night watch monitored a parallel ongoing operation through a surveillance monitor where four cameras recorded
  experimental events happening somewhere else.The viewers were invited to walk through a secret passage into the experiment,
  in an altered reality.

  Myriam Laplante is a Canadian artist born in Chittagong, Bangladesh 1954, she lives and works in Bevagna, Italy.
  Her works have been presented extensively from squats to museums in Europe, North America, and Asia.
  She has been working with the performance collective Black Market International since 2001.

  Her work is in the public collections of the Galleria Nazionale d’Arte Moderna Rome; the Museo d’Arte Contemporanea – MACRO, Rome;
  the Musée du Québec and the National Museum of Photography, Ottawa.

  Selected exhibitions / performances: Le Temps file, Musée National des Beaux Arts du Québec (group); Inbtrecci d’arte e di vita,
  Museo di Roma in Trastevere, Rome (group); In Case of Doubt, Colli Independent, Rome (solo performance/installation); The Phenomenology of Doubt, Bone 18, Schlachthaus Theater, Bern;
  Il Ponte Contemporanea, Rome, (project room) and Conversation Piece, Galerie Donald Browne, Montréal, (group).
  View full CV and read more about the artist: http://www.myriamlaplante.net/index.html

  Lilith’s 10th Anniversary Celebration will be a series of performances titled – YOU ARE INVITED, followed by the artists subtitle, running from September to December,
  all with the same starting point: An intimate dinner. Each artist is free to interpret what a dinner may be.
  The expectations is high for what can happen within the frame of a dinner event offered at Lilith Performance Studio this fall.

  Book your ticket NOW to the second performance dinner YOU ARE INVITED – The Gateway
  by Myriam Laplante on the 12th -14th October

  Date: 12 -14 Oktober 2017
  Starttime: 8 pm sharp
  Place: Lilith Performance Studio, Bragegatan 15 Malmö
  Admission: PAY-WHAT-YOU-WISH
  TICKETS: boka@lilithperformancestudio.com or text message to +46 (0)768112616

  Limited seats, to be guaranteed a place, book your ticket.The ticket(s) must be paid Pay-What-You-Wish after you have received a confirmation, then the booking will be valid. Write you name and the date you wish to come and how many tickets you want. Payment information is provided at the time of booking. All other information you will receive during the booking.

  Tickets to the other performance dinners are released on specific dates, see below.

  The invited artists are:

  Dafna Maimon (Israel/Finland) – 22-24 September READ MORE/ VIEW DOCU >>> HERE
  Myriam Laplante (Italy) – 12-14 October, tickets are available NOW
  Odun Orimolade (Nigeria) – 24-25 November, tickets  are released on the 6th of November
  The Icelandic Love Corporation – Jóní Jónsdóttir & Eirún Sigurðaradtóttir (Iceland) – 14-16 December, tickets are released on the 27th of November
  All artists the studio collaborated with since 2007 is all well documented under archives on Lilith’s website.

  Each invited artist will hold 2-3 dinners in a row.
  The dinners are open to everyone, depending on space.

  Warmly Welcome!Loading