Last Year Lilith turned 10 years.

Below is press images and photos of Lilith’s 10th anniversary  through Sept -Dec 2017

YOU ARE INVITED
Lilith’s 10th anniversary – a serie of unique dinner performances by 5 beloved artist from Lilith’s past
September – December 2017

CONTACT: Petter Pettersson 0768112616 ELin Lundgren 0735847010

Klicka på bilderna för att ladda ner/ click on the images for download

bild
YOU ARE INVITED – Baby Shower for Mary by The Icelandic Love Corporation 2017. Photo: Tomas Gilljam

bild
“Spirits at the Ball” by Odun Orimolade at Lilith 2015 Image credit:Tomas Gilljam / Lilith Performance Studio

bild
“Spirits at the Ball” by Odun Orimolade at Lilith 2015 Image credit: Tomas Gilljam / Lilith Performance Studio

bild
YOU ARE INVITED – The Gateway by Myriam Laplante 12 – 14 OCT Image credit: Tomas Gilljam

bild
YOU ARE INVITED – Orient Express, Yourself by Dafna Maimon 22 -24 SEPT Image credit: Tomas Gilljam

YOU ARE INVITED – Lilith’s 10 years celebration, a series of 10 unique dinner performances Sept – Dec 2017

The invited artists:

Dafna Maimon (Israel/Finland) – 22-24 September   – YOU ARE INVITED – ORIENT EXPRESS, YOURSELF 
Myriam Laplante (Italy) – 12-14 October -YOU ARE INVITED – THE GATEWAY 
Odun Orimolade (Nigeria) – 24-25 November -YOU ARE INVITED – KALO KALO 
The Icelandic Love Corporation – Jóní Jónsdóttir & Eirún Sigurðaradtóttir (Iceland) – 14-16 December -YOU ARE INVITED – BABY SHOWER FOR MARY

SV
EN
 • Världens första och enda performancestudio för bildkonstperformance fyllde 10 år 2017 och är mer levande än någonsin.
  Sedan starten 2007 har Lilith skapat över 50 storskaliga soloproduktioner och engagerats i mängder av inspirerande samarbeten och curatoruppdrag världen över.

  Detta firades under hösten 2017 med 12 unika performancemiddagar av 5 älskade konstnärer ur Liliths historia.

  Middag 1:

  Först ut i jubileumsserien var YOU ARE INVITED – Orient Express, Yourself av den finsk-israeliska konstnären Dafna Maimon.

  Orient Express var Finlands första Falafel och Kebabrestaurang som öppnades 1985 av Dafna Maimons far, i shoppinggallerian Forum in Helsingfors, där han introducerade finnarna för exotiska smaker från Mellanöstern.I performancen “Orient Express, Yourself” utgår Maimon från autobiografiskt material med fokus på fadern och de patriarkala strukturerna som omgav henne under uppväxtåren.
  Med en lekfull, absurd och samtidigt skarp kritisk blick undersöker hon hur det påverkat hennes tankar idag, och låter gästernas egna personliga berättelser bli en handelsvara.

  På Lilith Performance Studio återskapades restaurangen från 80-talet med fullt utrustat och fungerade kök och arbetande personal. Publiken fick köpa falafel med sina egna berättelser om minnen av familje- och könsroller och patriarkala strukturer som betalningsmedel, med priser från 15 till 299 ord.

  Orient Express har fortsatt under hösten 2017  och våren 2018 i 3 nya former som utställning och performance; After Hours på Galerie Wedding, Berlin; Family Business på SIC Helsinki och “FAMILY BUSINESS: POWER FAILURE” Kim? i Riga

  Middag 2:
  YOU ARE INVITED – The Gateway av den kanadensiska konstnären Myriam Laplante 12-14 oktober var den andra performancemiddagen i Liliths jubileums serie.

  I The Gateway bjöd Laplante in till ett futuristiskt mörker där tidsuppfattningen är utsuddad. En okänd besökare,
  ett väsen från ett parallellt universum stegr in i vår tidsrymd.
  Kom den här främmande närvaron från ljusår bort eller inifrån oss? Vem var inkräktaren? Vem skärskådar vem?

  Myriam Laplantes arbeten tar avstamp i en känsla av alienation och ett tillstånd av permanent tvivel, en vägran att anpassa sig till samhället och svårigheter att kommunicera.
  Med en blandning av cynism och förlöjliganden, melankoli och brist på kontroll skapar Laplante råa, bitande iscensättningar med ett bisarrt och sagolikt bildspråk.

  Middag 3:
  YOU ARE INVITED – Kalo Kalo av den nigerianska konstnären Odun Orimolade den 23 -25 november var den tredje performancemiddagen i Liliths jubileums serie.

  I Odun Orimolades performance Kalo Kalo utspelas ett rituellt sällskapsspel där slumpen avgör vad som kommer ske och vilka som får medverka. Tio”selves” – multipla individer av middagsvärden, leder deltagarna genom spelet och de rituella mönstren. Kalo Kalo är ett uttryck på nigeriansk yoruba och refererar till spel och dobbel med osäker utgång.
  Odun Orimolade har som värdinna utgått från det sociala och rituella spel som ingår i en middagsbjudning. En traditionell middagsbjudning handlar till stor del om att vara värd, om att dela med sig av sitt jag, om att orkestrera reaktioner och perceptioner, och där igenom leda de inbjudna gästerna mot sitt förutbestämda mål, vad än det må vara.

  Middag 4:
  YOU ARE INVITED – Baby Shower for Mary  av The Icelandic Love Corporation, finalen av Liliths 10-årsjubileum, en ceremoniell hyllning till det okända och det ofödda.
  Ett firande av Mary – feministen, rebellen och stjärnan i oceanen. Mary som den starka strömmen. Mary som visar vägen till förändring.

  De två Madammerna, Jónsdóttir och Sigurðardóttir kom från den isländska landsbygden, utrustade med identiskt strama hårknutar och kamouflagemönstrade folkdräkter
  och guidade publiken genom olika ceremoniella moment och ritualer under aftonens två timmar långa hyllning till Maria.

  Inledningsvis delades gästerna in i kända familjer: Jacksons, Beckhams, Kennedys och Kardashians. De fick tillsammans sjunga allsånger, reflektera över namnet Maria, knåda deg, bli välsignade, ge offergåvor och avnjuta operastycket Aqua Maria, för att till sist inmundiga olika varianter av Bloody Marys och kanelbullar.

  Konstkollektivet The Icelandic Love Corporation (ILC) har framgångsrikt arbetat inom bildkonst, både nationellt och utomlands sedan gruppen bildades 1996. De skapar egensinniga och tankeväckande verk inom performance, video, fotografi och installation. The Icelandic Love Corporation konfronterar allvaret i världen med verk som blandar lekfullhet, humor och spektakel med en genuin uppfriskande och subtil samhällskritik som ofta innehåller idéer om traditionell femininitet, med en feministisk inställning. The Icelandic Love Corporation är ett konstkollektiv som bildades 1996 av tre kvinnliga konstnärer: Sigrún Hrólfsdóttir (1973), Jóní Jónsdóttir (1972) och Eirún Sigurdardóttir (1971) .
  Jóní Jónsdóttir och Eirún Sigurðardóttir är nuvarande medlemmar av konstkollektivetILC hemsida: http://www.ilc.is/ILC/

  Liliths 10-årsjubileum är en serie performance med titeln – YOU ARE INVITED, som löpt från september till december,
  alla på samma tema och utgångspunkt; en middagsbjudning. Varje konstnär har helt fritt tolkat vad en middag kan vara.

   

 • The world’s first and only performance studio for visual art performance turned 10 years in the fall 2017.
  Since the inception in 2007, Lilith Performance Studio has created over 50 large-scale solo commissions and been engaged in numerous inspiring collaborations and curator missions worldwide.

  Lilith celebrated this with a series of unique dinner performances by 5 beloved artists from Lilith’s past.

  Dinner 1:

  First out was the Finnish-Israeli artist Dafna Maimon with the dinner-performance YOU ARE INVITED – Orient Express, Yourself.

  Orient Express, Yourself  was inspired by autobiographical and micro historical research into a family-owned business – Finland’s first kebab and falafel restaurant “Orient Express”, opened by the artist’s Israeli father in 1985. Located in the “Forum” shopping mall in Helsinki city centre, the restaurant introduced Finns to the delicacies of the Middle East.

  Some years ago, Maimon found a rather strange high-budget video ad from 1986 that her father had produced, which used his own exoticness in a high-paced narrative to market kebabs in Finland.Starting from this video-relic and her childhood memories, the artist has now reworked the commercial and reimagined the restaurant.

  The restaurant from the 80’s was reconstructed at Lilith Performance Studio, in an absurd, playful and contemporary critical performance were the guest’s own personal stories became a commodity.
  Inside the equipped a functioning kitchen trained “restaurant workers” sold falafel in exchange for the audience’s own words. The customers paid prices ranging from 15 to 299 words, and answered questions relating to memories of family and gender roles, as well as the effects of destructive patriarchal structures. Their amplified recollections enabled a semi-shared and intimate space between strangers. 

  Orient Express has continued in a new forms as exhibition and performance during the fall 2017 and spring 2018; After Hours at Galerie Wedding, Berlin; Family Business at SIC Helsinki and “FAMILY BUSINESS: POWER FAILURE” Kim? in Riga

  Dinner 2

  YOU ARE INVITED – The Gateway by the Canadian artist Myriam Laplante on October 12-14 was the second performance of Lilith’s anniversary series.

  In The Gateway, the guests are invited to step into a futuristic atmosphere where the perception of time is warped.
  An unfamiliar visitor, an entity from a parallel universe enters our space-time universe.
  Does this mysterious extraneous presence come from light years away or from within us? Who is the intruder? Who examines who?

  Laplante’s work is cynical and absurd, melancholic and disorienting. In her performances, installations, sculptures and photographs,
  she stages raw, biting, sometimes stern enactments that emanate from a bizarre and fantastic imagery.

  Dinner 3
  The third diner performance in the celebration serie was YOU ARE INVITED – Kalo Kalo by Odun Orimolade.
  Odun Orimolade proceeds from the social and the ritual games that are part of a dinner party when she is hosting the Lilith Performance Studio’s third performance dinner as a part of the 10th anniversary.A traditional dinner is about hosting, sharing of your self, orchestrating reactions, perceptions and ushering the invited guests towards the predetermined goal of the host, whatever it may be.

  In Odun Orimolade’s performance Kalo Kalo, suspenseful and other times ritual like parlor games are played, where randomness determines what happens and who participates.
  Ten “selves” – multiple individuals of the host lead the participants through the games and the ritual patterns.
  Kalo Kalo is Nigerian – Yoruba term that refers to gambling with uncertain output.

  DINNER 4
  The Icelandic Love Corporation hosted the finals of Lilith’s 10th anniversary with a ceremonial tribute to the unknown and the unborn –YOU ARE INVITED – Baby Shower for Mary
    A celebration for Mary: the feminist, the rebel, the star of the ocean, the strong current that leads the way to change.

  The two Madams, Jónsdóttir and Sigurðardóttir came from the Icelandic countryside, equipped with identical tight hair buns and camouflage-patterned folk costumes, and guided the audience through various ceremonial moments and rituals during the evening’s two-hour tribute of Maria.
  Initially, the guests were divided into various famous families: Jacksons, Beckhams, Kennedy and Kardashians. Together the performed sing-along, reflected on the name Mary, kneaded dough, got blessed, and gave their brought offerings and enjoyed the live opera piece Aqua Maria. In the end they consumed different varieties of Bloody Marys and cinnamon buns to the tones of Enter Sandman.

  The art collective The Icelandic Love Corporation has actively and successfully worked in the field of visual art, both at home and abroad, using nearly all possible media – including performance, video, photography, and installation – the ILC confronts the seriousness of the world with works that blend playfulness, humor and spectacle with refreshing genuineness and subtle social critique that often incorporates ideas of traditional femininity, with feministic approach.
  The Icelandic Love Corporation (ILC) is an art collective that was established in 1996 by three woman artists: Sigrún Hrólfsdóttir (1973), Jóní Jónsdóttir (1972) and Eirún Sigurdardóttir (1971).
  Jóní Jónsdóttir and Eirún Sigurðardóttir are the current members of ILC. 
  Their works have been shown internationally, e.g. at ARoS Kunstmuseum Denmark, Moma Museum of Modern Art New York, The Schirn Kunsthalle Germany, Kunsthalle Wien Vienna, Amos Anderson Art Museum Helsinki and Lilith Performance Studio Sweden. Website: http://www.ilc.is/ILC/

  Lilith’s 10th Anniversary Celebration is a series of performances titled – YOU ARE INVITED, followed by the artists subtitle, running from September to December,
  all with the same starting point: A dinner. Each artist is free to interpret what a dinner party may be.

  The invited artists were:

  YOU ARE INVITED – ORIENT EXPRESS, YOURSELF by Dafna Maimon (Israel/Finland) – 22-24 September  
  YOU ARE INVITED – THE GATEWAY by Myriam Laplante (Italy) – 12-14 October 
  YOU ARE INVITED – KALO KALO by Odun Orimolade (Nigeria) – 24-25 November,
  YOU ARE INVITED – BABY SHOER FOR MARY by The Icelandic Love Corporation – Jóní Jónsdóttir & Eirún Sigurðaradtóttir (Iceland) – 14-16 December
  All artists the studio collaborated with since 2007 is all well documented under archives on Lilith’s website.

  Hashtags in social media: #lililithperformancestudio10years #Youareinvited #DafnaMaimon #OrientExpressYourself #MyriamLaplante #TheGateway #OdunOrimoalde #KaloKalo #TheIcelandicLoveCorporation #BabyShowerforMaryLoading