Klicka på bilderna för att ladda ner
Image credit: Petter Pettersson/Lilith Performance Studio

SV
EN
  bild


  bild


 • Lilith Performance Studio
  Oreet Ashery
  Passing through Metal
  20 – 23 April

   

  Döden framför mig
  Spillror bakom mig
  Slutet närmar sig
  Kommer vi klara oss?
  Pyramido / Ronnie Källback – En linje i sanden

  Lilith Performance Studio presenterar stolt – Passing through Metal, av den Londonbaserade konstnären Oreet Ashery.
  Passing through Metal förenar fyrtio lokala stickare med doom/sludge metalbandet Pyramido i ett apokalyptiskt performance på Lilith Performance Studio 20-23 april.

  Oreet Ashery har under flera år arbetat med verk där döden varit en tydlig utgångspunkt, senast i en mycket omfattande webbserie med titeln Revisting Genesis (2016).
  I det nu aktuella verket Passing through Metal, i samarbete med Lilith Performance Studio, undersöker Ashery, på ett lekfullt poetiskt och påtagligt fysiskt plan, kollektiv otrygghet och vår tids rädsla för förgängligheten.

  Under två timmar är det öppet för publiken att gå igenom metall och översköljas av ett ändlöst metalliskt regn från ljudet av åttio uppmickade metallstickor. Stickornas ljud bryts då och då av Pyramidos tunga ljudvägg och growlande undergångslyrik. Besökarna tvingas i ständig rörelse och blir en del av rytmen då ingen ”safe spot” finns att finna i den arkitektoniska utformningen.

  Oreet Ashery är en Londonbaserad interdisciplinär bildkonstnär vars personliga och politiskt laddade utställningar, performance och filmer är mycket uppskattade internationellt.
  Ashery arbetar med politiskt och socialt engagerande projekt med fokus på genus, fiktiva samhällen och politiska fiktioner, där publiken ofta blir en del av verket.
  Asherys senaste arbeten innefattar en Revisiting Genesis som har visats på bl.a.: ICA fig-2, 2015, Stanley Picker Gallery 2016, Thessaloniki Biennalen, 2017.
  The World is Flooding, ett performanceprojekt på Tate Modern Turbine Hall 2014 och Party for Freedom, ett omfattande beställningsverk av Artangel commission 2013.

  LÄS MER OM KONSTNÄREN:  http://oreetashery.net/

  Pyramido är ett Malmöbaserat metallband med rötter i sludge/doom-metal och hardcore. Sedan 2006 har de släppt fyra fullängdsalbum med mycket gott mottagande från kritiker och publik.Pyramido är: Ronnie Källback, Henrik Wendel, Dan Hedlund, Dan Widing och Sticky Manchester. https://www.facebook.com/Pyramido-117566741614662/

  Datum:20 – 23 April
  Öppettider: 20.00 -22.00 Sista insläpp 21.45.
  Plats: Lilith Performance Studio, Bragegatan 15, Malmö
  Ingen boknings krävs. Valfri entréavgift.
  Publiken är fri att komma och gå som önskas under öppettiderna.

  Lilith Performance Studio är som renodlad produktionsplats och arena för bildkonstperformance den enda i sitt slag i världen. Lilith Performance Studion skapar nya storskaliga performanceverk från idé till presentation genom att bjuda in internationella bildkonstnärer för att på plats förverkliga performance i ett nära samarbete med studion. Sedan starten har Lilith Performance Studio producerat över 45 unika liveperformance i samarbete med konstnärer från hela världen.
  Studion drivs av konstnärerna och de konstnärliga ledarna Elin Lundgren och Petter Pettersson.

  PDF att ladda ner:

  bild

 •  

  Lilith Performance Studio
  Oreet Ashery
  Passing through Metal
  20 – 23 April

  ” Death before me
  Debris behind me
  The end is getting closer
  Will we manage? “
  Ronnie Källback, Pyramido – En linje i sanden (A Line in the Sand)

  Lilith Performance Studio is proud to present Passing through Metal, a major collaboration with London-based artist Oreet Ashery.
  In Passing through Metal forty local knitters and the Doom / Sludge Metal band Pyramido unite in an apocalyptic metal performance.

  Ashery has worked with the subject of death and digital afterlife in her recent comprehensive web series entitled Revisiting Genesis (2016).
  In the current work Passing through Metal, in cooperation with Lilith Performance Studio, Ashery examines, in a playful, poetic and physical ways, collective insecurity and foreboding sense of the ephemeral.

  For the duration of two hours audiences will be invited to pass through the sound of metallic rain produced by eighty metal knitting needles, each attached to a pick-up microphone, and occasionally interrupted by Pyramido’s heavy sonic wall of growling doom. Moving continuously through the architecture of the space, the public becomes part of the rhythm, as there is no safe spot to be found.

  Oreet Ashery is a UK based interdisciplinary visual artist, whose personally and politically engaged exhibitions, performances, videos and writings are highly regarded internationally. Ashery works on public, community and participatory distinct projects that are both politically and socially engaged, and is particularly interested in gender materiality, potential communities and political fictions. Ashery’s recent works include an artist web-series titled Revisiting Genesis on digital death, memory as identity and feminist art reincarnations. Revisiting Genesis solo exhibitions included ICA fig-2, 2015, Stanley Picker Gallery 2016, Tyneside Cinema 2016, Thessaloniki Biennale, 2017. The World is Flooding, A Tate Modern Turbine Hall performance project 2014, and Party for Freedom, an Artangel commission 2013.

  READ MORE ABOUT THE ARTIST: http://oreetashery.net/

  Pyramido is a doom/sludge/heavy metal/hardcore band from Malmö, Sweden. Since 2006, they have released four critically acclaimed full-length albums.
  Band Members: Ronnie Källback, Henrik Wendel, Dan Hedlund, Dan Widing, Sticky Manchester https://www.facebook.com/Pyramido-117566741614662/

  Opening hours: 8 pm – 10 pm, last entry 9.45 pm
  Place: Lilith Performance Studio, Bragegatan 15, Malmo
  No booking required. Optional entrance fee.
  The audience is free to come and go as desired during opening hours.

  Lilith Performance Studio is an independent arena for practical artistic research, focusing on visual art performance and are as a production space for visual art performance the first of its kind in the world.
  The studio originates new large-scale performances by inviting visual artists to create exceptional performance pieces in a close collaboration with the Studio, from conceptualization to presentation.
  Since its inception 2007, LPS has produced over 40 large-scale performances in collaboration with artists from around the world.
  The Studio is found and run by the Artists and the Artistic Directors Elin Lundgren and Petter Pettersson.Loading