SV
EN

 • GAME ON
  MOLLY LOWE 

  PERFORMANCE: 6, 10, 13, 17, 20 oktober
  TID: 20.00 – 21.30

  UTSTÄLLNING: 28 oktober, 1-4, 8-11,15-18 november
  PLATS: Lilith Performance Studio, Bragegatan 15, Malmö

  PRESSKONTAKT: Petter Pettersson 0768112616 ELin Lundgren 0735847010

  PM för nedladdning: PM_MOLLY_SV

  TRAILER:

  Klicka på bilderna för att ladda ner/ click on the images for download

  bild
  Image credit: Lilith Performance Studio / Petter Pettersson

  bild
  Image credit: Lilith Performance Studio / Petter Pettersson

  bild
  Image credit: Lilith Performance Studio / Petter Pettersson

  bild
  Image credit: Lilith Performance Studio / Petter Pettersson

  bild
  Image credit: Lilith Performance Studio / Petter Pettersson

  bild
  Image credit: Lilith Performance Studio / Petter Pettersson

  bild
  Image credit: Lilith Performance Studio / Petter Pettersson

  bild
  Image credit: Lilith Performance Studio / Petter Pettersson

  bild
  Image credit: Lilith Performance Studio / Petter Pettersson
  bild
  Image credit: Lilith Performance Studio / Petter Pettersson

   
  bild
  Image credit: Lilith Performance Studio / Petter Pettersson

  bild
  Image credit: Lilith Performance Studio / Petter Pettersson

  a href=”http://lilithperformancestudio.com/wordpress/wp-content/uploads/2018/10/champs.jpg”>bild
  Image credit: Lilith Performance Studio / Petter Pettersson

  a href=”http://lilithperformancestudio.com/wordpress/wp-content/uploads/2018/10/IMG_9232.jpg”>
  Image credit: Lilith Performance Studio / Petter Pettersson

  Lilith presenterar stolt GAME ON – en megaperformance med efterföljande utställning av den amerikanska konstnären Molly Lowe.

  Lilith Performance Studio har omvandlats till en gravlik idrottsarena, ett surrealistiskt mardrömsspel där en fotbollsmatch på ett överdimensionerat bordsspel,med tjugo spelare i naturlig storlek, utgör ramen.“Operatic halftime shows”, shamanistiska ceremonier, maskotar och blodiga uppgörelser avlöser varandra under matchens gång. GAME ON belyser förhållandet mellan att vara åskådare och deltagare, konsument och samhällsmedborgare och samtidigt undersöker den vår tävlingsinstinkt, vår lojalitet till ”laget” och våldet som kommer ut ur det.

  Molly Lowes (f.1983, California) bildvärld hämtar kraft underifrån, i det mörka, dystopiska och tar avstamp i obekväma känslor och begränsningar som är kopplade till att leva i en mänsklig kropp. Med ett lekfullt och direkt förhållningssätt till skulptur-, bild-, film- och ljudmaterial bygger hon en egensinnig estetik som hugger tag i vår direkta samtid och ifrågasätter den hyper voyeuristiska kultur vi lever i.

  Som första institution i Norden får Lilith Performance Studio nu äran att samarbeta med denna sällsynt begåvade konstnär runt ett verk som blir hennes största hittills. Efter fem performancekvällar öppnas utställningen GAME ON, som en fortsättning på verket. Den gigantiska installationen med video och ljudverk är ett fruset ögonblick av GAME ON.

  Läs mer om konstnären: http://molly-lowe.com/

  BOKA BILJETTER genom att skicka ett mejl till boka@lilithperformancestudio.com eller genom sms till 0768112616.
  Uppge ditt namn och datum du önskar komma och hur många biljetter du vill ha.
  Biljetten måste betalas efter att du fått en bekräftelse, för att bokningen ska vara gilltig.

  PERFORMANCE: 6, 10, 13, 17, 20 oktober
  TID: 20.00
  BILJETTER: boka@lilithperformancestudio.com Bokning krävs!
  PRIS: Du betalar vad du önskar
  All eventuell övrig information får du vid bokningstillfället.

  UTSTÄLLNING: Vernissage 27:e oktober kl: 13-17
  UTSTÄLLNING ÖPPEN: tor-fre kl: 13-17 lör-sön kl: 13-16.
  DATUM: 28 oktober, 1-4, 8-11 och 15-18 november
  PLATS: Lilith Performance Studio, Bragegatan 15 Malmö

  Social media hashtags: #gameonmalmo #mollylowe #lilithperformancestudio

 • GAME ON
  MOLLY LOWE 
  PERFORMANCE: 6, 10, 13, 17, 20 October
  TID: 8pm – 9.30pm
  EXHIBITION: 28 October, 1-4, 8-11,15-18 november
  PLACE: Lilith Performance Studio, Bragegatan 15, Malmö
  PRESS CONTACT: Petter Pettersson 0768112616 ELin Lundgren 0735847010
  PRESS SHOW 2 OCT 11am at Lilith Performance Studio, Bragegatan 15, Malmo.
  Around 10 minutes of the performance will be shown and the artist Molly Lowe will talk about the project.

  PRESS REALESE TO DOWNLOAD: PM_MOLLY_ENG

  Lilith Performance Studio proudly present GAME ON – A major visual art performance and large-scale exhibition by Molly Lowe.

  Lilith Performance Studio has transformed into a tomb like sports arena with a giant life sized Foosball court.The performance GAME ON by Molly Lowe is a surreal nightmare of a game that ultimately makes us question our own involvement and the relationship between being a spectator and participant, consumer and citizen.From operatic halftime shows, to shamanistic mascot ceremonies, and gory showdowns, Lowe is also questioning the competitive nature of our allegiances, and the violence that derives from that.

  Molly Lowe’s (b.1983, California) imagery retrieves power from below, and originates in uncomfortable feelings and limitations that are associated with living in a human body today.
  With a playful and direct approach to sculpture, video, film, performance and sound, Lowe builds an idiosyncratic aesthetic that grabs our immediate present and questions the hyper voyeuristic culture we live in.

  As the first institution in the Nordic countries, Lilith Performance Studio is honored to collaborate with this exceptional emerging artist around a work that will be her biggest ever so far. After five live performance evenings the exhibition GAME ON will open as a continuation of the work. The large scale spatial installation includes sound works and live footages and videos from the performance; a frozen moment from GAME ON.

  Read more about the artist: http://molly-lowe.com

  BOOK YOUR TICKET by mailing to: boka@lilithperformancestudio.com or send a text message to +46 (0)768112616. Write you name and date and how many tickets you want.
  The ticket(s) must be paid after you have received a confirmation, so that the booking will be valid.
  PERFORMANCE: 6, 10, 13, 17, 20 October
  TIME: 8 pm
  TICKETS: boka@lilithperformancestudio.com
  PRICE: PAY-WHAT-YOU-WISH

  EXHIBITION: OPENING 27 October from 1-5 pm
  EXHIBITION OPENING HOURS: Sat-Sun 1-4 pm
  DATES: 28 Oct, 3-4, 10-11 and 17-18 Nov
  PLACE: Lilith Performance Studio, Bragegatan 15 Malmö
  Social media hashtags: #gameonmalmo #mollylowe #lilithperformancestudioLoading