Lilith 10th Anniversary Celebration: YOU ARE INVITED – The Gateway by Myriam Laplante

YOU ARE INVITED – a  series of 10 unique dinner performances Sept -Dec

 


Image credit:Tomas Gilljam

Dinner 2: YOU ARE INVITED – The Gateway 
Myriam Laplante
Date: 12-14 October 2017
Start Time: 8 pm
Place: Lilith Performance Studio, Bragegatan 15 Malmö


SV
EN
 • YOU ARE INVITED – Lilith 10-årsjubilerar med 10 performancemiddagar!

  Lilith 10-års jubileum fortsätter med YOU ARE INVITED – The  Gateway av Myriam Laplante 12-14 oktober

  Världens första och enda performancestudio för bildkonstnärer fyller 10 år och är mer levande än någonsin.
  Sedan starten 2007 har Lilith skapat över 45 storskaliga soloproduktioner och engagerats i mängder av inspirerande samarbeten och curatoruppdrag världen över.

  Detta firar vi med tio högst annorlunda performancemiddagar av 5 älskade konstnärer från Liliths historia.

  YOU ARE INVITED – The Gateway av den kanadensiska konstnären Myriam Laplante den 12-14 oktober är den andra performancemiddagen i Liliths jubileumsserie.

  I The Gateway bjuder Laplante in till ett futuristiskt mörker där tidsuppfattningen är utsuddad. En okänd besökare,
  ett väsen från ett parallellt universum stiger in i vår tidsrymd.
  Kommer den här främmande närvaron från ljusår bort eller inifrån oss? Vem är inkräktaren? Vem skärskådar vem?

  Myriam Laplantes arbeten tar avstamp i en känsla av alienation och ett tillstånd av permanent tvivel, en vägran att anpassa sig till samhället och svårigheter att kommunicera.
  Med en blandning av cynism och förlöjliganden, melankoli och brist på kontroll skapar Laplante råa, bitande iscensättningar med ett bisarrt och sagolikt bildspråk.

  I hennes monumentalperformance The Night Watch på Lilith 2013, kombinerades synkrona perceptioner med kusliga iscensatta händelser. Från ett tidlöst kontor övervakade en nattvakt en parallellt
  pågående verksamhet via en monitor, där flera kameror registrerar experimentella skeenden någon annanstans ifrån. Betraktaren var fri att gå rakt in i experimentet,
  genom en hemlig passage vidare in i en annan verklighet.

  Myriam Laplante (f. Chittagong, Bangladesh 1954 bor och arbetar i Bevagna, Italien) började med performance under tidigt sjuttiotal.
  Hennes verk var då huvudsakligen självporträtt där hon klädde sig i olika roller från cirkusens sideshows; ett gråtande spöke eller en muterad sjöjungfru.
  Sedan 2001 är hon medlem i performancekollektivet Black Market International.

  Hennes arbeten är representerade på Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Rom; Museo di Arte Contemporanea – MACRO, Rom;
  Musée du Québec och National Museum of Photography i Ottawa.

  Performance och utställningar i urval: Musée National des Beaux Arts, Québec; Museo di Roma i Trastevere, Rom; Colli Independent, Rom;Bone 18, Schlachthaus Theater, Bern;
  Il Ponte Contemporanea, Rom och Galerie Donald Browne, Montréal Läs mer om konstnären: http://www.myriamlaplante.net/index.html

  De inbjudna konstnärerna under YOU ARE INVITED serien:

  Dafna Maimon (Israel/Finland) 22 – 24 september 
  Myriam Laplante (Italien) 12-14 oktober,
  Odun Orimolade (Nigeria) 24-25 november
  The Icelandic Love Corporation (Island) 14-16 december, BOOK YOU NOW

  Alla konstnärer som studion samarbetat med sedan 2007 finns väl dokumenterade under arkiv på vår hemsida.
  Varje konstnär kommer hålla 2-3 middagar i en följd.
  Middagarna är öppna för alla i mån av plats.


 • YOUR ARE INVITED
  Lilith celebrates its 10th anniversary with a series of unique dinner performances by 5 beloved artists from Lilith’s past this fall!

  YOU ARE INVITED – The Gateway by the Canadian artist Myriam Laplante on October 12-14 was the second performance of Lilith’s anniversary series.

  In The Gateway, the guests are invited to step into a futuristic atmosphere where the perception of time is warped.
  An unfamiliar visitor, an entity from a parallel universe enters our space-time universe.
  Does this mysterious extraneous presence come from light years away or from within us? Who is the intruder? Who examines who?

  Laplante’s work is cynical and absurd, melancholic and disorienting. In her performances, installations, sculptures and photographs,
  she stages raw, biting, sometimes stern enactments that emanate from a bizarre and fantastic imagery.

  In her monumental performance The Night Watch at Lilith 2013, synchronous perceptions were combined with uncanny staged events.
  From a timeless office, a night watch monitored a parallel ongoing operation through a surveillance monitor where four cameras recorded
  experimental events happening somewhere else.The viewers were invited to walk through a secret passage into the experiment,
  in an altered reality.

  Myriam Laplante is a Canadian artist born in Chittagong, Bangladesh 1954, she lives and works in Bevagna, Italy.
  Her works have been presented extensively from squats to museums in Europe, North America, and Asia.
  She has been working with the performance collective Black Market International since 2001.

  Her work is in the public collections of the Galleria Nazionale d’Arte Moderna Rome; the Museo d’Arte Contemporanea – MACRO, Rome;
  the Musée du Québec and the National Museum of Photography, Ottawa.

  Selected exhibitions / performances: Le Temps file, Musée National des Beaux Arts du Québec (group); Inbtrecci d’arte e di vita,
  Museo di Roma in Trastevere, Rome (group); In Case of Doubt, Colli Independent, Rome (solo performance/installation); The Phenomenology of Doubt, Bone 18, Schlachthaus Theater, Bern;
  Il Ponte Contemporanea, Rome, (project room) and Conversation Piece, Galerie Donald Browne, Montréal, (group).
  View full CV and read more about the artist: http://www.myriamlaplante.net/index.html

  Lilith’s 10th Anniversary Celebration will be a series of performances titled – YOU ARE INVITED, followed by the artists subtitle, running from September to December,
  all with the same starting point: An intimate dinner. Each artist is free to interpret what a dinner may be.
  The expectations is high for what can happen within the frame of a dinner event offered at Lilith Performance Studio this fall.

   

  The invited artists:

  Dafna Maimon (Israel/Finland) – 22-24 September READ MORE/ VIEW DOCU >>> HERE
  Myriam Laplante (Italy) – 12-14 October
  Odun Orimolade (Nigeria) – 24-25 November
  The Icelandic Love Corporation – Jóní Jónsdóttir & Eirún Sigurðaradtóttir (Iceland) – 14-16 December,tickets are available NOW
  All artists the studio collaborated with since 2007 is all well documented under archives on Lilith’s website.

  Each invited artist will hold 2-3 dinners in a row.


 


LEAVE A REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Loading