Lilith 10th Anniversary Celebration: YOU ARE INVITED – Orient Express, Yourself by Dafna Maimon 22-24 Sept

YOU ARE INVITED – a  series of 10 unique dinner performances Sept -Dec

 

class=”alignnone size-full wp-image-4441″ />
YOU ARE INVITED – Orient Express, Yourself 
Dafna Maimon
Date: 22-24 September 2017
Place: Lilith Performance Studio, Bragegatan 15 Malmö


SV
EN

 • YOU ARE INVITED – Lilith 10-årsjubilerar med 10 performancemiddagar!

  Lilith 10-års jubileum öppnar med YOU ARE INVITED – Orient Express, Yourself av Dafna Maimon 22-24 september

  Världens första och enda performancestudio för bildkonstnärer fyller 10 år och är mer levande än någonsin.
  Sedan starten 2007 har Lilith skapat över 45 storskaliga soloproduktioner och engagerats i mängder av inspirerande samarbeten och curatoruppdrag världen över.

  Detta firar vi med tio högst annorlunda performancemiddagar av 5 älskade konstnärer från Liliths historia.

  Först ut är YOU ARE INVITED – Orient Express, Yourself av den finsk-israeliska konstnären Dafna Maimon den 22 -24 september.

  Orient Express var Finlands första Falafel och Kebabrestaurant som startades 1985 av Dafna Maimons far, i shoppinggallerian Forum in Helsingfors.
  Restaurangen från 80-talet har nu återskapats på Lilith Performance Studio i Malmö, i en absurd, lekfull och samtidskritisk performance med titeln “Orient Express, Yourself”.
  Maimon utgår här från autobiografiskt material och låter bl.a. gästernas egna personliga berättelser bli en handelsvara.

  Dafna Maimon (f. 1982, bor och arbetar i Berlin) använder sig av mänskliga berättelser som utmanar stereotypa konstruktioner

  för att belysa de oklara gränserna för identitet, jaget och kroppen i performance, kortfilm, video webb-TV, text och skulptur.
  Hennes projekt lyfter fram och materialiseras genom de nära personliga relationernas ekonomi och värdesätter idén om gemenskap på gräsrotsnivå.

  Maimon skapade Modern Lives på Lilith 2016 som tog sin utgångspunkt i en verklig persons liv; konstnärens egen mor, Ulrica Maimon,
  som i början av 2000-talet skapade ett alter ego i form av guldsmedsänkan Fru Gyllendaal Af Berntas från 1860-talet.
  På Lilith byggdes en fullskalig huskuliss upp för alter egot Fru Gyllendaal, där ett emotionellt landskap sattes i rörelse.

  I somras gjorde hon ett mycket omfattande arbete med titeln Camp Solong: Nonstop Sunset på Sinne Gallery, Helsingfors i samarbete med Ethan Hayes-Chute.
  Camp Solong var ett pågående nomadiskt sommarläger, ett tillfälligt  småskaligt samhälle som utmanar stereotypa konstruktioner, som pågick under tre dagar i Ekenäs Finland.
  I november fortsätter hennes arbete med ”Orient Express” i nya former på Galerie Wedding, Berlin; SIC Helsingfors och Kim? i Riga

  Maimon har nyligen haft ateljéstipendier bl.a. vid Künstlerhaus Bethanien Berlin, IASPIS Stockholm, Lower Manhattan Cultural Council,
  New York och visat sina verk på bl.a. PS1 Moma, New York; Kunst-Werke Berlin; Center for Contemporary Arts Ujazdowski, Warszawa;
  Annie Wharton Gallery, Los Angeles, och Project Native Informant, London.

  Läs mer om konstnären: http://dafnamaimon.com/

  Hashtag till sociala medier: #lilithperformancestudio10år #lilithperformancestudio10years #youareinvited #orientexpress_yourself #dafnamaimon

  Liliths 10-årsjubileum var en serie performance med titeln – YOU ARE INVITED, som löpte från september till december,2017.
  alla på samma tema och utgångspunkt; en middagsbjudning. Varje konstnär var helt fri att själv tolka vad en middag kan vara.

  De inbjudna konstnärerna är:

  Dafna Maimon (Israel/ Finland) 22 – 23 september
  Myriam Laplante (Italien) 12-14 oktober
  Odun Orimolade (Nigeria) 24-25 november
  The Icelandic Love Corporation (Island) 14-16 december


 • YOU ARE INVITED – Lilith 10th Anniversary Celebration – a  series of 10 unique dinner performances

  Lilith’s 10th anniversary opened with YOU ARE INVITED – Orient Express, Yourself by Dafna Maimon on the 22nd – 24th of September, 2017.

  The world’s first and only performance studio for visual artists is turning 10 years, and is more alive than ever.
  Since the inception in 2007, Lilith Performance Studio has created over 45 large-scale solo commissions and been engaged in numerous inspiring collaborations and curator missions worldwide.

  Lilith to celebrated this with 10 very unique performance dinners of 5 beloved artists from Lilith’s past!

  First out was the Finnish-Israeli artist Dafna Maimon with the dinner-performance YOU ARE INVITED – Orient Express, Yourself.

  Orient Express was Finland’s first Falafel and Kebab restaurant, which was started in 1985 by Dafna Maimon’s father in the shopping mall Forum in Helsinki.
  The restaurant from the 80’s has now been recreated at Lilith Performance Studio in Malmö, in an absurd, playful and contemporary critical performance
  entitled “Orient Express, Yourself.” Maimon started from autobiographical material and let the guest’s own personal stories become a commodity.

  Dafna Maimon (b. 1982, lives and works in Berlin) explores and engages with human narratives that challenge stereotypical constructions in order to question the unclear limits of identity, the self and the body in performance, short film, video web TV, texts and sculpture. Her projects showcase the economy of affect-based ties as well as materialize through them, casting value on community and collaboration on a grassroots level.

  Maimon created Modern Lives at Lilith in 2016, an emotional landscape in motion were the starting point was from the life of a real person; the artist’s mother Ulrica Maimon, who in the early 2000s, created an alter ego for herself, the 1860s goldsmith’s widow Mrs. Gyllendaal Af Berntas. At full-size domestic arena was built up at Lilith for the alter ego Mrs. Gyllendaal. The widow inhabits the house together, with her doppelgängers, and her staff.

  This summer Maimon produced a major work entitled Camp Solong: Nonstop Sunset at Sinne Gallery, Helsinki in collaboration with Ethan Hayes-Chute. Camp Solong was an ongoing nomadic summer camp, a temporary, small-scale society that challenges stereotypical constructs during three days in Ekenäs, Finland. In November the work with ”Orient Express” will continue in new forms at Galerie Wedding, Berlin; SIC Helsinki and Kim? in Riga.

  In November the work with Orient Express will continue in a new forms at Galerie Wedding, Berlin; SIC Helsinki and Kim? in Riga.

  Dafna Maimon has been a resident at Künstlerhaus Bethanien, Berlin, Iaspis Stockholm, Lower Manhattan Cultural Council New York and Skowhegan School of Painting and Sculpture, Maine. Maimon has exhibited internationally at, PS1 Moma, New York; Kunst-Werke Berlin; Center for Contemporary Arts Ujazdowski, Warszawa; Annie Wharton Gallery, Los Angeles, and Project Native Informant, London.
  Read more about the artist: http://dafnamaimon.com/

  Hashtags for social media: #lilithperformancestudio10år #lilithperformancestudio10years #youareinvited #orientexpress_yourself #dafnamaimon

  Lilith’s 10th Anniversary Celebration will be a series of performances titled – YOU ARE INVITED, followed by the artists subtitle, running from September to December,
  all with the same starting point: An intimate dinner.
  Each artist is free to interpret what a dinner may be. The expectations is high for what can happen within the frame of a dinner event offered at Lilith Performance Studio this fall.

  The invited artists are:
  Dafna Maimon (Israel / Finland) – 22-24 September
  Myriam Laplante (Italy) – 12-14 October
  Odun Orimolade (Nigeria) – 24-25 November
  The Icelandic Love Corporation (Iceland) – 14-16 December

  All artists the studio collaborated with since 2007 is all well documented under archives on Lilith’s website.


Image credit: Petter Pettersson & Tomas Gilljam/ Lilith Performance Studio

 Loading