Lilith 10 years – YOU ARE INVITED – Baby Shower for Mary by Icelandic Love Corporation

YOU ARE INVITED – Lilith’s 10 years celebration, a series of 10 unique dinner performances Sept – Dec

Dinner 4:
YOU ARE INVITED – Baby Shower for Mary
The Icelandic Love Corporation
Date: 14 Dec -16 Dec 2017
Start Time: 8 pm
Place: Lilith Performance Studio, Bragegatan 15 Malmö

SOLD OUT! SOLD OUT!


SV
EN
 • The Icelandic Love Corporation bjuder in till finalen av Liliths 10-årsjubileum med en ceremoniell hyllning till det okända och det ofödda.

  ”Följ månen, följ tidvattnet, följ ditt hjärta!”

  ”Följ månen, följ tidvattnet, följ ditt hjärta!”

  YOU ARE INVITED – Baby Shower for Mary är ett ceremoniellt firande av det okända och det ofödda. Ett firande av Mary – feministen, rebellen och stjärnan i oceanen. Mary som den starka strömmen. Mary som visar vägen till förändring.Två madammer från den isländska landsbygden kommer för att guida dig genom den största av glädje och tar dig på en själslig resa i ditt lyckliga inre. Det enda de ber om är din tillit och din närvaro, i alla ögonblick i ögonblicket.

  Konstkollektivet The Icelandic Love Corporation (ILC) har framgångsrikt arbetat inom bildkonst, både nationellt och utomlands sedan gruppen bildades 1996. De skapar egensinniga och tankeväckande verk inom performance, video, fotografi och installation. The Icelandic Love Corporation konfronterar allvaret i världen med verk som blandar lekfullhet, humor och spektakel med en genuin uppfriskande och subtil samhällskritik som ofta innehåller idéer om traditionell femininitet, med en feministisk inställning.

  I det storskaliga performanceverket Think Less – Feel More 2011, klädde ILC in hela Lilith Performance Studio i ett nät av 3000 nylonstrumpor, likt en enorm 3-D målning. Efter att publiken varit inlåsta i en mörk container släpptes de ut, kläddes i svarta hjälmar, sedan vidare in i nätet av strumpor, där en shamanistisk popcorndoftande ritual utspelades sig. http://lilithperformancestudio.com/icelandic-love-corporation

  The Icelandic Love Corporation är ett konstkollektiv som bildades 1996 av tre kvinnliga konstnärer: Sigrún Hrólfsdóttir (1973), Jóní Jónsdóttir (1972) och Eirún Sigurdardóttir (1971) .
  Jóní Jónsdóttir och Eirún Sigurðardóttir är nuvarande medlemmar av konstkollektivet
  ILC hemsida: http://www.ilc.is/ILC/

  Utställningar i urval; ARoS Kunstmuseum Danmark, Moma Museum of Modern Art New York, The Schirn Kunsthalle Tyskland, Kunsthalle Wien Wien,
  Amos Anderson Konstmuseum Helsingfors och Lilith Performance Studio, Sverige.

  Liliths 10-årsjubileum är en serie performance med titeln – YOU ARE INVITED, som löpt från september till december,
  alla på samma tema och utgångspunkt; en middagsbjudning. Varje konstnär har helt fritt tolkat vad en middag kan vara.

  De inbjudna konstnärerna:

  Dafna Maimon (Finland/Israel) 22 – 24 september
  Myriam Laplante (Kanada) 12-14 oktober
  Odun Orimolade (Nigeria) 23-25 november
  The Icelandic Love Corporation (Island) 14-16 december

  Alla konstnärer som studion samarbetat med sedan 2007 finns väl dokumenterade under arkiv på vår hemsida.

  Performancemiddagarna är öppna för alla i mån av plats.

  Datum: 14 -16 december
  Starttid: 20:00 prick
  Pris: Valfri entréavgift
  Plats: Lilith Performance Studio, Bragegatan 15 Malmö
  Biljetter: boka@lilithperformancestudio.com eller Sms: 0768112616
  Publiken kommer att bes att ta med sig en gåva till performancen. Info om gåvan kommer vid bokningstillfället.

  Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.
  För att garantera en plats, boka din biljett.
  Uppge ditt namn, datum och hur många biljetter du vill ha.
  Din valfria entréavgift måste betalas vid bokningstillfället efter att du fått en bekräftelse för att bokningen ska vara giltig. Betalningsinformation får du vid bokningstillfället.

  All publik ombeds att ta med sig en gåva till performance; en vit lilja, en mystisk ros eller ett moget päron eller alla tre om man så vill. 

  Medverkande: Jóní Jónsdóttir,Eirún Sigurðardóttir, Tania Naranjo, Agnes Wästfelt, Lo Pettersson-Lundgren, Selma Kjellsson, Ida Mårdhed, Gittan Jönsson, Molly Berggren

  Hashtag socialamedier: #youareinvited #babyshowerformary #lilithperformancestudio10years #theicelandiclovecorporation

  PM ILC ENG


 • YOU ARE INVITED – Baby Shower for Mary by The Icelandic Love Corporation 14-16 December.

  The Icelandic Love Corporation invites you to the grand finale of Lilith’s 10th Anniversary with a ceremonial tribute to the unknown and the unborn.

  “Follow the moon, follow the tide, follow your heart!”

  YOU ARE INVITED – Baby Shower for Mary is a ceremonial celebration to the unknown and the unborn. A celebration for Mary: the feminist, the rebel, the star of the ocean,
  the strong current that leads the way to change.Two madams from the Icelandic countryside will come to prepare the big celebration. They will guide you through the greatest of joy there is and take you on a journey inside your festive soul.They ask for your trust and your presence in the moment of all moments and ask you kindly to bring a gift for the unborn.

  The art collective The Icelandic Love Corporation has actively and successfully worked in the field of visual art, both at home and abroad, using nearly all possible media – including performance, video, photography, and installation – the ILC confronts the seriousness of the world with works that blend playfulness, humor and spectacle with refreshing genuineness and subtle social critique that often incorporates ideas of traditional femininity, with feministic approach.

  In the large-scale performance piece Think Less – Feel More 2011, the ILC wove the whole studio in big web made of 3000 nylons, like a huge 3-D painting. After being locked inside a dark container the audience was let out, and dressed in black helmets. Then they were ushered into the web of nylons where a popcorn fragrant shamanistic ritual was performed.
  View the documentation:http://lilithperformancestudio.com/icelandic-love-corporation

  The Icelandic Love Corporation (ILC) is an art collective that was established in 1996 by three woman artists: Sigrún Hrólfsdóttir (1973), Jóní Jónsdóttir (1972) and Eirún Sigurdardóttir (1971).
  Jóní Jónsdóttir and Eirún Sigurðardóttir are the current members of ILC. 
  Website: http://www.ilc.is/ILC/

  Their works have been shown internationally, e.g. at ARoS Kunstmuseum Denmark, Moma Museum of Modern Art New York, The Schirn Kunsthalle Germany, Kunsthalle Wien Vienna, Amos Anderson Art Museum Helsinki and Lilith Performance Studio Sweden.

  Lilith’s 10th Anniversary Celebration is a series of performances titled – YOU ARE INVITED, followed by the artists subtitle, running from September to December,
  all with the same starting point: A dinner. Each artist is free to interpret what a dinner party may be.

  The invited artists are:

  Dafna Maimon (Israel/Finland) – 22-24 September  – READ MORE/ VIEW DOCU  –  lilithperformancestudio.com – Orient Express, Yourself
  Myriam Laplante (Italy) – 12-14 October  – READ MORE/ VIEW DOCU –  lilithperformancestudio.com – The Gateway
  Odun Orimolade (Nigeria) – 24-25 November,
  The Icelandic Love Corporation – Jóní Jónsdóttir & Eirún Sigurðaradtóttir (Iceland) – 14-16 December, BOOK YOUR TICKET NOW
  All artists the studio collaborated with since 2007 is all well documented under archives on Lilith’s website.

  YOU ARE INVITED – Baby Shower for Mary
  The Icelandic Love Corporation
  Date: Thursday 14 – Saturday 16, 2017
  Start time: 8 pm sharp
  Place: Lilith Performance Studio, Bragegatan 15 Malmö
  Admission: PAY-WHAT-YOU-WISH
  TICKETS: boka@lilithperformancestudio.com or text message to +46 (0)768112616

  Limited seats, to be guaranteed a place, book your ticket. The ticket(s) must be paid (PAY-WHAT-YOU-WISH) after you have received a confirmation,
  so that the booking will be valid. Write you name and the date you wish to come and how many tickets you want.

  All audience are kindly asked to bring gift to the performance: a white lily, a mystical rose or a ripe pear or all three
  Payment information is provided at the time of booking. All other information you will receive during the booking.

  Participants: Jóní Jónsdóttir,Eirún Sigurðardóttir, Tania Naranjo, Agnes Wästfelt, Lo Pettersson-Lundgren, Selma Kjellsson, Ida Mårdhed, Gittan Jönsson, Molly Berggren

  Social media hashtag: #youareinvited #babyshowerformary #lilithperformancestudio10years #theicelandiclovecorporation

   


Image credit: The Icelandic Love Corporation Psychography 2016. Photo: Ásta Kristjánsdóttir, Think Less – Feel More, Lilith Performance Studio 2011 photo: Petter Pettersson

 Loading