Lilith 10th Anniversary Celebration: YOU ARE INVITED – Kalo Kalo by Odun Orimolade

 

YOU ARE INVITED – Lilith’s 10 years celebration, a series of 10 unique dinner performances Sept – Dec

Dinner 3:

YOU ARE INVITED – Kalo Kalo
Odun Orimolade
Date: 23 Nov -25 Nov 2017
Place: Lilith Performance Studio, Bragegatan 15 Malmö

Participants: Odun Orimolade, Lo Pettersson – Lundgren, Daniel Mårs,
Vilija Židovainytė, Louise Zurawski, Erik Wall, Selma Kjellsson, Sandra Stjernfeldt,
Marte Edvarda Tidslevold, Irene Stenberg


SV
EN
 • YOU ARE INVITED
  Lilith 10-årsjubilerar hela hösten med en serie performancemiddagar av 5 älskade konstnärer ur Liliths historia!

  Liliths jubileum fortsätter med den tredje performancemiddagen YOU ARE INVITED – Kalo Kalo
  av den nigerianska konstnären Odun Orimolade den 23 -25 november.

  Odun Orimolade har som värd för höstens 3:e performancemiddag på Lilith utgått från det sociala och rituella spel som ingår i en middagsbjudning. En traditionell middagsbjudning
  handlar till stor del om att vara värd, om att dela med sig av sitt jag, om att orkestrera reaktioner och perceptioner, och där igenom leda de inbjudna gästerna mot sitt förutbestämda mål, vad än det må vara.

  I Odun Orimolades performance Kalo Kalo utspelas ett rituellt sällskapsspel där slumpen avgör vad som kommer ske och vilka som får medverka. Tio”selves” – multipla individer av middagsvärden, leder deltagarna
  genom spelet och de rituella mönstren.
   Kalo Kalo är ett uttryck på nigeriansk yoruba och refererar till spel och dobbel med osäker utgång.

  Odun Orimolades (född 1976 bor och arbetar i Lagos, Nigeria) arbeten spänner över ett brett konstnärligt område från etsning till skulpturala installationer och performance.
  Flera av hennes verk vänder tydligt strålkastarljuset mot betraktaren och ifrågasätter dennes aktiva/passiva roll i det de upplever.

  2015 var Orimolade på Lilith Performance Studio och skapade performancen – Spirit at the Ball – där utgångspunkten var 1800-talsbalen som idé och
  metafor baserat på händelserna före, under och efter Berlinkonferensen 1884-85. Spirits of the Ball beskrivs bäst som ett slags lustspel med allvarlig underton.

  http://lilithperformancestudio.com/wata-don-pass-looking-west

  Liliths 10-årsjubileum är en serie performance med titeln – YOU ARE INVITED, som löper från september till december, alla på samma tema och utgångspunkt;
  en middagsbjudning. Varje konstnär har helt fritt tolkat vad en middag kan vara.

  De inbjudna konstnärerna är:

  Dafna Maimon (Israel/Finland) 22 – 24 september LÄS MER / SE DOKU >>> HÄR
  Myriam Laplante (Italien) 12-14 oktober, LÄS MER / SE DOKU >>> HÄR
  Odun Orimolade (Nigeria) 24-25 november, 
  The Icelandic Love Corporation (Island) 14-16 december, 

  Alla konstnärer som studion samarbetat med sedan 2007 finns väl dokumenterade under arkiv på vår hemsida.

  Performancemiddagarna är öppna för alla i mån av plats.

   


 • YOU ARE INVITED
  Lilith celebrates its 10th anniversary with a series of unique dinner performances by 5 beloved artists from Lilith’s past this fall!

  Lilith’s anniversary continues with the third performance dinner YOU ARE INVITED – Kalo Kalo by Odun Orimolade November 23th – 25th

  Odun Orimolade proceeds from the social and the ritual games that are part of a dinner party when she is hosting the Lilith Performance Studio’s third performance dinner as a part of the 10th anniversary.
  A traditional dinner is about hosting, sharing of your self, orchestrating reactions, perceptions and ushering the invited guests towards the predetermined goal of the host, whatever it may be.

  In Odun Orimolade’s performance Kalo Kalo, suspenseful and other times ritual like parlor games are played, where randomness determines what happens and who participates.
  Ten “selves” – multiple individuals of the host lead the participants through the games and the ritual patterns.
  Kalo Kalo is Nigerian – Yoruba term that refers to gambling with uncertain output.

  Odun Orimolade’s (b.1976 works and lives in Lagos, Nigeria) practice spans a broad artistic field incorporating drawing, installation, mixed media and performance among other explorations.
  Several of her works clearly turns the spotlight toward the viewer challenging his/her active, passive role when experiencing the work.

  In 2015 Orimolade created the performance Spirits at the Ball at Lilith Performance Studio, where her point of departure was the 18th century ball,
  to engage the events before, during and after the Berlin Conference of 1884-85. Spirits at the Ball is best described as a fantasy of sorts, amusing but with a serious undertone,
  which reflects on the conference and its impact.
  http://lilithperformancestudio.com/wata-don-pass-looking-west

  Lilith’s 10th Anniversary Celebration is a series of performances titled – YOU ARE INVITED, followed by the artists subtitle, running from September to December,
  all with the same starting point: A dinner. Each artist is free to interpret what a dinner party may be.

  The invited artists are:

  Dafna Maimon (Israel/Finland) – 22-24 September  – READ MORE/ VIEW DOCU  –  lilithperformancestudio.com – Orient Express, Yourself
  Myriam Laplante (Italy) – 12-14 October  – READ MORE/ VIEW DOCU –  lilithperformancestudio.com – The Gateway
  Odun Orimolade (Nigeria) – 24-25 November, BOOK YOUR TICKET NOW
  The Icelandic Love Corporation – Jóní Jónsdóttir & Eirún Sigurðaradtóttir (Iceland) – 14-16 December, tickets are released on the 27th of November
  All artists the studio collaborated with since 2007 is all well documented under archives on Lilith’s website.


 Loading